شاپرک
  • دسته بندی : مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market)
  • وب سایت : #

شاپرک

پروژه های مرتبط

مشاهده همه
مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market) مرکز خرید ارگ تجاری
  • تاریخ اجرا : 1399/03/14
  • کارفرما : .
مرکز خرید ارگ تجاری

مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market) صبا مال
  • تاریخ اجرا : 1399/03/11
  • کارفرما : صبا مال
صبا مال