فناوری های نوین (IT,BMS,PMS)

  • پیاده سازی سیستم مانیتورینگ و دوربین های مدار بسته
  • مشاوره تخصصی در رابطه با پایش زنده دوربین ها و تجهیز اتاق CCTV
  • مشاوره در خصوص انتخاب و استفاده از سیستم های نگهداری و طبقه بندی اطلاعات
  • مشاوره در انتخاب و راه اندازی سیستم اینترنت و شبکه تلفن داخلی و تسریع در ارتباطات
  • طراحی و مدیریت سایت،شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های مورد نیاز
  • مشاوره در خصوص راه اندازی رادیووکال و روش های درآمدزایی از آن، جهت پخش در مجتمع و مناطق اطراف برای معرفی هرچه بهتر مجتمع
  • پیاده سازی سیستم کارآمد PMS به جهت سرعت و کاهش معطلی افراد، در ورود و خروج، پارک خودرو، صدور قبوض و دریافت وجوه و... در پارکینگ مجتمع