معماری و دکوراسیون

یکی از وجوه تمایز و دلایل ماندگاری مراجعین در مراکز خرید؛ گرمای بصری در محیط می باشد. این امر با اجرای دکوراسیون داخلی همگون با کانسپت اصلی مجتمع، انتخاب مبلمان شهری مناسب از منظر کمی و نحوه جاگذاری، فضای سبز متناسب با بخش های پیرامونی و همچنین انتخاب رنگ ها و طرح های اجرایی در مجتمع به وجود خواهد آمد.

  •     ارائه دستورالعمل ها و الزامات لازم در زمان راه اندازی
  • مجموعه در زمینه نحوه دکوراسیون واحدهای تجاری و کاربری های مکمل با توجه به کانسپت و چیدمان منتخب
  • پیش بینی فضاها و معماری صحیح هر بخش مطابق با اصول و نیازهای دوره ی بهره برداری
  • برنامه ریزی صحیح زمان بندی دکور و آماده سازی واحدها با توجه به زمان افتتاح 
  • نظارت بر اجرای دکوراسیون واحد های تجاری و کاربری های مکمل بر اساس آیین نامه دکوراسیون مجتمع
  • تعریف فضاها و جانمایی اختصاصی در بخش؛ طراحی و انتخاب تابلوهای راهنما؛ مبلمان شهری، تابلوهای تبلیغاتی، فضاهای لازم جهت پروموشن ها،فضای برگزاری ایونت ها مانند جایگاه برگزاری و...