ونوس سنتر
مشاوره بهره برداری حین ساخت
ونوس سنتر
  • 1398/12/01
هروی سنتر
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
هروی سنتر
  • 1399/03/13
بازار مبل خلیج فارس
مطالعات و امکان سنجی
بازار مبل خلیج فارس
  • 1399/03/05
پارکو پلاس
مطالعات و امکان سنجی
پارکو پلاس
  • 1399/03/05
صبا مال
مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market)
صبا مال
  • 1399/03/11
شاپرک
مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market)
شاپرک
  • 1399/03/12
سلام قم
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
سلام قم
  • 1399/03/05
رویال سعادت آباد
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
رویال سعادت آباد
  • 1399/03/05