مجتمع های تجاری رونق و گرمی بازار در شرایط رکود اقتصادی
  • 1400/12/02

رونق و گرمی بازار در شرایط رکود اقتصادی

مستاجران مراکز خرید، با تغییر شرایط اقتصادی (رونق به رکود و بالعکس) تغییر جهت می‌دهند. مدیران و مالکان مراکز خرید در شرایط رکود اقتصادی، درصورت تصمیم گیری مناسب در مورد اصناف جایگزین می توانند در این شرایط نیز، وضعیت رونق و گرمی بازار مرکز خرید خود را حفظ کنند.

یکی از استراتژی‌ هایی که در این شرایط توصیه می شود، استقرار برندهای معروف ایرانی، فروشگاه های اوت لت، باشگاه های و فروشگاه های تناسب اندام، فروشگاه های صنایع دستی و هنری، فروشگاه های مبلمان وایجاد سایر جذابیت‌ها، تسهیلات تفریحی و سرگرمی (شهربازی …) و فود کورت و رستوران ها و فروشگاه های عرضه خدمات خاص می باشد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه