الف سنتر
مشاوره بهره برداری حین ساخت, فروش و لیزینگ
الف سنتر
  • 1400/01/01
مجتمع تجاری توس
فروش و لیزینگ
مجتمع تجاری توس
  • 1397/02/30
نیاوران سنتر
فروش و لیزینگ
نیاوران سنتر
  • 1397/07/14
همیلا سنتر
مطالعات و امکان سنجی
همیلا سنتر
  • 1398/10/01
ونوس سنتر
مشاوره بهره برداری حین ساخت
ونوس سنتر
  • 1398/12/01
هروی سنتر
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
هروی سنتر
  • 1399/03/13
بازار مبل خلیج فارس
مطالعات و امکان سنجی
بازار مبل خلیج فارس
  • 1399/03/05
پارکو پلاس
مطالعات و امکان سنجی
پارکو پلاس
  • 1399/03/05