مجتمع های تجاری  مشاوره پس از راه اندازی
  • 1403/03/30

مشاوره پس از راه اندازی

 مشاوره پس از راه اندازی چیست؟

از جمله نکاتی که مراکز تجاری پس از راه‌اندازی کسب‌وکار به آن نیاز دارند توسعه کسب‌وکار است. توسعه کسب‌وکار در چندین بخش میتواند اتفاق بیفتد. هدف ما مشاوره کسب‌وکار یا مشاوره توسعه این موضوع به سرمایه‌گذاران مراکز تجاری ، اداری و چندمنظوره میباشد. هدف اصلی مجموعه ما؛ ارائه کیفیت بالا با خواست و نیاز مخاطب با توجه به شرایط ویژه پروژه و در تمامی بخشهای مربوطه است.

نیازهای مجتمع تجاری

سرمایه‌گذاران مراکز تجاری، نیازمند به برنامه ریزی و مشاوره در حوزه‌های مرتبط با بهره برداری و فعالیتهای تجاری آتی مراکز هستند. خدمات مشاوره پس از راه اندازی میتواند تمامی موارد که باگذشت زمان و تغییر شرایط، دچار دگرگونی خواهد شد را در بر بگیرد هم چنین تمامی موارد که ممکن است سرمایه گذار با آن آشنا نباشد و یا اطلاعی از آن نداشته باشد را پوشش دهد. آنچه به منظور انجام صحیح پروژه های راه اندازی و بهره برداری مجتمع های تجاری - اداری و یا مسکونی در شرکت راتا ارائه میشود دستیابی به کلید موفقیت یک مجتمع تجاری است. از جمله خدماتی که شرکت راتا در راستای مشاوره پس از راه اندازی ارائه میدهد میتوان از : ایجاد برند بوک و هویت بصری باتوجه به دست آوردهای دور ٔه شناخت و همچنین ارائه برنامه های اجرایی جهت جذب مراجعین و افزایش پاخور بالقوه در مرکز خرید ،آموزش ادواری نیروهای انسانی در بخشهای مختلف و برگزاری جشنواره ها و ایونت مارکتینگ و... به جهت سرعت بخشی به فرایند جذب مشتریان نام برد.

در شرایط کنونی صنعت مراکز تجاری، کیفیت مصالح و موقعیت قرارگیری دیگر به تنهایی تضمین مناسبی جهت استقبال مشتریان از اینگونه مراکز نمی‌باشند. در کنار تمامی موارد فوق ، برنامه ریزی در بعد بهره برداری و پیاده سازی ترکیب صحیحی از فعالیت‌های تجاری مانند تنوع در برندهای تجاری و یا ساخت امکانات رفاهی مانند سینما و فودکورت از الزامات فرایند ساخت و بهره برداری مراکز تجاری محسوب میگردد.

از جمله کارهایی که در فازهای چندگانه در جهت مشاوره پس از راه اندازی توسط تیم ما انجام میشود شامل :

فاز نخست؛ انجام تحقیقات گسترده بازاریابی مانند :

شناسایی صنوف مورد احتیاج در منطقه تهیه فهرست برندهای مورد نظر جهت اخذ قرارداد

فاز دوم: تدوین راه ُبردهای مجتمع تجاری مانند :

تهیه اساسنامه مجتمع

تهیه آیین‌نامه و مقررات داخلی

تدوین استانداردهای دکوراسیون های واحد ها

فاز سوم: اجرای برنامه‌ها مانند :

واگذاری واحدهای مجتمع برنامه ریزی برگزاری مراسم افتتاحیه ارزیابی نحوه مدیریت مجتمع

انتخاب مناسب اصناف متفاوت، تخصیص درست سطوح به هر کاربری، ترکیب صحیح اصناف در کنار یکدیگر، پیش بینی شاخص‌های مدنظر برندهای تجاری در مجتمع و بهینه سازی پلانهای معماری با الگوی بهره برداری از جمله مواردی هستند که در فرایند تأسیس و بهره برداری مراکز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار بوده؛ به طوریکه موفقیت آتی مراکز تجاری در گرو رعایت تمامی این شاخص ها است. در زمان پس از بهره برداری از مجتمع تجاری دو موضوع حایز اهمیت است. اولین نکته تلاش در جهت فروش و اجاره تمامی واحدهای موجود و در ادامه تلاش در جهت رونق بخشی رسیدگی و مدیریت واحدها میباشد که بخش مدیریت مهمترین بخش از این زنجیره بوده و عدم هماهنگی و نداشتن برنامه درست در این بخش باعث ازبین رفتن کل پروژه میشود. به عنوان مثال در زمان پس از بهره برداری و در افتتاحیه ها از جمله کارهایی که یک مدیریت درست و با اصول میتواند انجام دهد میتواند شامل : اجرای موسیقی زنده ، فضاهای دلچسب و جذاب برای بازدیدکنندگان، ایجاد محیط های زیبا در ورودیها ، دعوت از مجریان محبوب و.. می باشد که فضای مناسب را برای رونق ایجاد میکند.

به یاد داشته باشیم که بقای یک مجتمع تجاری در مدیریت درست پس از راه اندازی و هم چنین در چیدمان صحیح و ایجاد الگوهای مشخصی است که منجر به پیروزی یا عدم موفقیت این کسب وکار خواهد شد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه