مطالعات و امکان سنجی

با توجه به افزایش رقبا در بازار و  سخت تر شدن رقابت؛ پیش بینی صحیح و منحصر به فرد قابلیت های مورد نیاز، و مطالعه در رابطه با خدمات مورد نیاز مشتریان مجتمع های چندمنظوره از اهم نیازهای اولیه و حیاتی در جهت جذب گسترده مخاطب هدف و همچنین افزایش طول عمر چرخه ی محصول در شرایط بلوغ و شکوفایی می باشد. از این رو در راستای افزایش ارزش ویژه برند تجاری شما ما در گروه راتا در سر فصل های ذیل اقدام به بررسی توانمندیهای مجتمع و بازار رقابت می نماییم.

  • انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی (FS) و برآورد شاخص هایی نظیر IRR, NPV
  • نگارش سند مطالعات بازاریابی و برندینگ بعنوان نقشه ی راه با روش مدون کردن اصول اجرای فعالیت ها و به جهت افزایش سرعت در کسب موفقیت ها و جلوگیری از خطاهای احتمالی
  • عارضه یابی و تحلیل وضعیت موجود مجتمع برای تشخیص نقاط قوت و ضعف موجود
  • کشف قیمت و ارائه روندهای پله کانی در راستای بهینه سازی فروش و واگذاری واحدها
  • تدوین استراتژی های اولیه با توجه به تهدیدها و فرصت های پیش رو و با استفاده از خروجی های ماتریس SWOT در هر بخش
  • ارائه سبد محصول کالا و ساخت یا اصلاح چیدمان صنوف
  • ارائه هویت بصری منحصر به فرد با توجه به دستاوردهای مطالعات در زمینه ی کانسپت منتخب و ویژگیهای مجموعه
  • ارائه و یا اصلاح سبد محصول متناسب شرایط روز مجتمع