مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه

فرآیند مشاوره راه اندازی در یک مجتمع چند منظوره در حقیقت از زمان انتخاب زمین و یا موقعیت مکانی آن شکل می گیرد و در ادامه با ایجاد وحدت در کیفیت و کمیت تمامی بخش های موجود در آن ادامه می یابد. راه اندازی اصولی و اولیه ی یک مجموعه علاوه بر ایجاد اعتماد به برند تجاری مجتمع در میان کاربران و مراجعین ،موجب ایجاد امید به سرمایه گذاری ، سهولت در رونق بخشی و هموار کردن بهره برداری از مجموعه پس از افتتاح آن می گردد. هدف اصلی فرآیند راه اندازی؛ ارائه کیفیت هم سطح و مطابق با خواست و نیاز مخاطبین هدف تعیین شده با توجه به شرایط ویژه ی موقعیت مکانی پروژه و در تمام بخش های مجتمع است و این امر با اجرای مراحل ذیل عملیاتی خواهد شد.

 • مشاوره ی علمی در طراحی برند بوک و تعیین هویت بصری
 • مشاوره در طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی طراحی شده و مصوب
 • مشاوره در استفاده از فضای مشاعات مجتمع در زمینه درآمدزایی تبلیغاتی مانند تابلوهای تبلیغاتی،کانترها، پروموشن ها و ...
 • ایجاد زیرساخت های لازم و برگزاری فعالیت های مرتبط با پیشبرد فروش، ایونت مارکتینگ 
 • پیش بینی های لازم در زمان افتتاح برای ایجاد پاخور موثر (Foot Fall)
 • تدوین برنامه زمان بندی کارا و دقیق برای هماهنگی تمامی عوامل را اندازی، با توجه به کانسپت اصلی و چیدمان تعیین شده ی سبد محصول تجاری – رفاهی
 • آموزش نیروهای انسانی در بخش های مختلف مرتبط با راه اندازی صحیح و موثر
 • به وجود آوردن زیر ساخت های مناسب به جهت ایجاد شرایطِ افتتاح اصولی هم زمان یا فاز به فاز مجموعه 
 • برنامه ریزی و مدیریت صحیح زمان پیش افتتاحیه ( Soft Opening) و افتتاح رسمی (Grand Opening)
 • برگزاری و مدیریت افتتاح مجموعه با توجه به شرایط آن روز مجتمع
 • سفر مشتری سامان دهی به روند گردش مشتریان با توجه به چیدمان صنوف؛ دسترسی ها و راه های ارتباطی داخلی مجتمع و  کابری های رفاهی
 • برنامه ریزی هدفمند در راستای تبلیغات خلاقانه و متفاوت با روند سنتی و پرتکرار موجود
 • ارتقا جایگاه پروژه در هر مرحله از پیشرفت با ایجاد ارزش ویژه ی برند در مقایسه با رقبا
 • ایجاد ساختار مناسب جهت افزایش( نرخ فاکتور) بازدیدکنندگان به خریداران 
 • توجه به حوزه های مدرن تبلیغاتی و استفاده از بستر دیجیتال مارکتینگ