امکانات و جذابیت های مجتمع

مجتمع های چندمنظوره امروزی برای ایجاد پاخور و جذب مشتریان به بخش هایی بیش از فضای تجاری، اداری و اقامتی نیاز دارند. با توجه به حضور رقبای متعدد در بازار مراکز خرید و ارائه امکانات و جذابیت های منحصر به فردی مانند پارک آبی، شهربازی، امکانات ورزشی، سینما، فودکورت، رستوران، کافی شاپ، هایپرمارکتها و... این امکانات امروزه به بخشی از مطالبات مردم از یک مجتمع چندمنظوره یا مرکز خرید مبدل شده است. در این راستا تیم بهره برداری با توجه به گام های متعددی می تواند سرمایه گذاران و مالکان را در شرایطی متمایز از رقبا در جهت ساخت و بهره برداری از این امکانات قرار دهد.

  • مشاوره در انتخاب بهترین گزینه ها در بخش رفاهی با توجه به شرایط روز افتتاح و مطالعات موجود 
  • مشاوره در تصمیم گیری برای اختصاص فضاهای مختلف مجموعه به هر یک از امکانات رفاهی 
  • ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش عمرانی و معماری با توجه به نیازهای بهربرداران در زمان افتتاح کاربری
  • مشاوره در انتخاب هویت بصری مناسب و همگون با سایر بخش های مجتمع در این کاربری ها
  • مشاوره در انتخاب بهترین برندها برای هر کاربری با توجه به ارتباطات ویژه با برندهای موجود
  • مشاوره در راستای برنامه ریزی هدفمند به جهت جذب مخاطب هدف نهایی (مراجعین)