مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market)

با توجه به تجربه در زمینه ی چرخه ی عمر مجتمع های تجاری باید اشاره کرد، در تمامی موارد پس از گذشت دوره ی کوتاهی هیجان روزهای بازگشایی فروکش می نماید و مجموعه را در سراشیبی شکست قرار می دهد، و نیاز دوباره و تلاش مضاعفی را در فرآیند راه اندازی مجدد می طلبد. رونق بخشی در حقیقت راه اندازی مجدد یک مجتمع پس از گذشت چندین سال به دلایل مختلفی مانند: ظهور رقبای قدرتمند و نو در بازار، از مد افتادگی سبک و روش های اجرایی، عدم برنامه ریزی و مدیریت نامناسب راه اندازی اولیه، عدم توجه به اصول و ضوابط بهره برداری و... است. گرچه رونق بخشی، به دلیل نیاز به تغییر در تصویر ذهنی نامطلوب از برند مجموعه در اذهان مخاطبین هدف؛ همیشه تلاش و انرژی بیشتری را نسبت به راه اندازی ابتدایی نیازمند است اما این امر نیز با اجرای گام به گام فرآیند های ذیل دشوار اما عملیاتی می باشد .

 • عارضه یابی و اصلاح زیرساختهای موجود در حوزه های مدیریتی، عمرانی، معماری ، مالی ، اداری و مارکتینگ
 •  بازنگری و اصلاحات در برند بوک و هویت بصری با توجه به دست آوردهای دوره ی شناخت
 •  ارائه برنامه های اجرایی جهت جذب مراجعین و افزایش پاخور بالقوه در مرکز خرید (Foot Fall)  و ایجاد رونق مجدد
 •  ایجاد ثبات در میزان تعداد مراجعین و افزایش ساعات ماندگاری با توجه به پتانسیل های موجود در مجتمع و به دور از هیجانهای مقطعی
 • افزایش نرخ فاکتور پاخور بالقوه به بالفعل و در حقیقت تبدیل مراجعین به مشتریان سودآور
 • ایجاد ساختار فروش بر مبنای وفادارسازی مشتریان و تکرار حضور و خرید
 • افزایش رضایتمندی مراجعین و خریداران با ایجاد روند تکریم مشتریان و پرداختن به نیازهای واقعی
 • ارائه دستورالعمل ها و الزامات لازم و همچنین اجرای اصلاحات در روند فعلی، برای بهبود شرایط کاربران و بهره برداران و ایجاد نظام هماهنگ توسعه جمعی و کاهش نارضایتی ها و تعارضات
 • تدوین برنامه زمان بندی کارا و دقیق برنامه جامع رونق بخشی
 • برنامه ریزی جامع بازاریابی و ساخت تقویم مارکتینگ در راستای اطلاع و هماهنگی تمامی واحدها از برنامه های اجرایی و آمادگی هر بخش  در تداوم ساخت یک مرکز خرید پویا
 • ایجاد رویه های مشترک، در برخورد با موارد معین و پرتکرار در راستای افزایش فرایندهای حل مسئله و تسریع در روند اجرایی مجتمع
 • آموزش ادواری نیروهای انسانی در بخش های مختلف با ساختار ارتقا مجتمع در قالب باز راه اندازی صحیح و موثر
 • ساختار سازی و کنترل چرخه های اجرایی فعلی به جهت، عارضه یابی و اصلاح موازی فرآیندها
 • بهبود روند سفر مشتری در مجتمع؛ ایجاد نقشه ی بهینه ی گردش مشتریان در راستای انتفاع جمعی مالکان و بهره بردارن بخش های مختلف
 • مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت صحیح و مستمر و پاسخ گویی مناسب و رفع مشکلات در کوتاه ترین زمان و به بهترین نحو
 • برگزاری جشنواره ها و ایونت مارکتینگ به جهت سرعت بخشی به فرآیند جذب مشتریان