صبا مال
مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market)
صبا مال
  • 1399/03/11
شاپرک
مشاوره بهره برداری و رونق بخشی پس از افتتاحیه(After Market)
شاپرک
  • 1399/03/12
سلام قم
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
سلام قم
  • 1399/03/05
رویال سعادت آباد
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
رویال سعادت آباد
  • 1399/03/05
دماوند
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
دماوند
  • 1399/03/11
آوا سنتر
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
آوا سنتر
  • 1399/03/04
آوا جنرال
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
آوا جنرال
  • 1399/03/07
آرمان مشهد
مطالعات و امکان سنجی
آرمان مشهد
  • 1399/03/12