اطلس بم
  • دسته بندی : مدیریت بهره برداری شرکتی از مجتمع های بزرگ تجاری، اداری و اقامتی
  • وب سایت : #

اطلس بم

پروژه های مرتبط

مشاهده همه
مدیریت بهره برداری شرکتی از مجتمع های بزرگ تجاری، اداری و اقامتی آتلانتیس
  • تاریخ اجرا : 1399/03/05
  • کارفرما : آتلانتیس
آتلانتیس