مشاوره مارکتینگ

مشاوره مارکتینگ

یکی از مهمترین کانال‌های درآمدزایی در مراکز خرید مربوط به واحد مارکتینگ می‌باشد که علاوه بر تخصص، ارتباطات تجاری را نیز می‌طلبد.

در صورت اجرای موفق برنامه‌های مارکتینگ، وجوه مورد نیاز به منظور بهبود عملکرد در سایر واحدها به بدنه مرکز خرید تزریق خواهد شد.

واحد مارکتینگ باید قادر به شناسایی و بهره‌برداری از تمام فرصت‌های موجود باشد و لازمه این امر تجربه و دانش بالا می‌باشد.

پس از استقرار واحد مارکتینگ انتظار می‌رود که با ارتباط و تعامل موفق با اسپانسرها، استفاده از تمامی پتانسیل‌های درآمدزایی و افزایش راندمان فضاها در جهت تجمیع منافع مادی مرکز خرید گام‌های موفقی برداشته شود.

همچنین با تعریف مسیر تبلیغات از مرحله معرفی تا مرحله بلوغ مرکز خرید و مدیریت هزینه در تمامی فرآیندهای تبلیغاتی، توان حرکت به سوی چشم انداز تعیین شده افزایش خواهد یافت.