مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی مراکز تجاری

در این حوزه، تدوین و تنظیم اساس‌نامه، آیین‌نامه، قراردادهای اجاره، صورت مجلس تحویل و همچنین برگزاری مجمع عمومی از چالش‌های پیش روی مدیران مراکز خرید خواهد بود.

مهارت در عقد تیپ‌های مختلف قرارداد با مالکان و بهره‌برداران، قدرت مانور مدیریت اجرایی را بالا می‌برد. این در حالی است که در نقطه مقابل، هر گونه ضعف و عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی، دست‌های اجرایی مرکز خرید را به زنجیر خواهد کشید.

علاوه بر این ارتباط و تعامل با ادارات دولتی، آگاهی کامل نسبت به استانداردهای تعیین شده و اخذ مجوزهای موردنیاز در مسیر بهره‌برداری از مرکز خرید، یکی از حیاتی‌ترین توانایی‌های مدیریت می‌باشد چرا که در غیر این صورت، همواره با مشکلات و موانع گوناگون برخورد خواهد کرد.

در این مقوله نیز، مشاوره‌های تخصصی وکلای توانمند «گروه مدیریت بهره‌برداری مراکز خرید»، راه‌گشای مشکلات حقوقی هر مرکز خرید خواهد بود.