مدیریت بهره برداری

مدیریت بهره برداری

موفقیت در مقوله بهره‌برداری و مدیریت مرکز خرید نیازمند تخصص‌های متنوع و آموخته‌های تجربی است و متأسفانه در کشور ما تعداد مدیران تخصصی مرکز خرید بسیار کمتر از مراکز خرید موجود در کشور است و با توجه به روند افتتاح ده‌ها مرکز خرید در سال‌های آتی، به نظر می‌رسد که چالش اصلی کارفرمایان و مالکان این مراکز تجاری، به خدمت گرفتن مدیران لایق خواهد بود. راه‌حل منطقی در پر کردن این خلأ، بهره‌گیری از مشاوره‌های کارآمد مدیران متخصص و موفق مراکز تجاری در سال های اخیر است.

کارفرمایان هوشمند در این شرایط به جای پیمودن مسیر مدیران قبلی، از تجارب ارزشمند آنها استفاده نموده و تصمیمات مهم را با آزمون و خطا اتخاذ نخواهند کرد. آنها به خوبی دریافته‌اند که مهم نه موفقیت مرکز خرید، بلکه  استمرار موفقیت است.

از این رو علاوه بر صرفه‌جویی در منابع و زمان، ذی‌نفعان می‌توانند با تکیه بر منطق امکان‌گرایی، چشم‌اندازهای دست یافتنی مرکز خرید را تعریف نمایند.