خدمات جانبی

خدمات جانبی مراکز تجاری

در فضای رقابتی امروز اهمیت خدمات بر هیچ‌کس پوشیده نیست و کشور ما همچون سایر کشورهای در حال توسعه در مرحله گذار از محصول‌گرایی تک بعدی و ظهور خدمات به عنوان مزیت رقابتی و ابزاری قدرتمند برای جذب و جلب رضایت مشتریان می‌باشد.

با نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای توسعه یافته به وضوح می‌بینیم که پیشروان امروزی هر کسب و کار،  همان‌هایی هستند که زودتر از رقبا به اهمیت درک و ارائه هوشمندانه خدمات پی بردند و به واسطه  نوآوری در خدمات، پیشتازان صنعت خود شدند  و غبار به جا مانده از تاخت و تاز این تغییرات، سهم چشم آنهایی شد که این مهم را نادیده گرفتند و در مسیر پویای تجارت از رقابت باز ایستادند.

در این راستا ارائه خدماتی همچون تاکسی سرویس، بیمه، اورژانس، سامانه حمل و نقل و پیک تخصصی مرکز خرید گام‌های ارزشمندی به شمار می‌آیند.