سایت و اپلیکیشن

راه اندازی سایت و اپلیکیشن

جهان امروز محصور تکنولوژی و ابزار های بهره برداری از آن می باشد که عموماً افزایش رفاه و سرعت رفع نیاز مشتریان را به همراه دارد.

مراکز خرید هم از این منظر مستثنا نیستند و به منظور جلب رضایت حداکثری مشتریان خود و همگام با رویداد های نوین دنیای فناوری و ارتباطات ملزم به پیاده سازی و استفاده از سایت و اپلیکیشن و ... می باشند.

از آنجا که سایت و اپلیکیشن شاهرگ ارتباطی مشتریان با مجموعه اند و در واقع جزئی از زیرساخت های باشگاه مشتریان می باشند, از اهمیت بالایی برخوردار هستند و پیاده سازی و اجرای آنها تخصص و وسواس بالایی را می طلبد.