واحد IT و BMS

واحد IT و BMS

پیاده‌سازی سیستم‌های مانیتورینگ و دوربین‌های مدار بسته

مشاوره تخصصی در خصوص پایش زنده دوربین‌ها و تجهیز اتاق CCTV

سیستم‌های نگهداری و طبقه‌بندی اطلاعات و ارتباط با واحد حراست

مدیریت نمایشگرها و رسانه‌های صوتی و تصویری مرکز خرید

نگهداری تجهیزات و سیستم‌های رسیدگی به شکایات و خرابی‌ها

طراحی و مدیریت سایت، اپلیکیشن، شبکه‌های اجتماعی و ...

راه‌اندازی رادیو لوکال با قابلیت پخش در مرکز خرید و مناطق اطراف با هدف معرفی مرکزخرید

مشاوره تخصصی در خصوص درآمدزایی از طریق تبلیغات رادیو

راه‌اندازی اینترانت و نیز سیستم تلفن‌های داخلی و تسریع ارتباطات

تعیین تجهیزات و ابزارهای موردنیاز واحد BMS و IT

تنظیم شرح وظایف و تهیه چک‌لیست‌های تخصصی واحد BMS و IT

همسو نمودن اهداف عملیاتی واحد BMS و IT با اهداف بلند مدت مرکز خرید