مدیریت پارکینگ (PMS)

مدیریت پارکینگ (PMS)

پارکینگ مرکز خرید اولین و آخرین تصویر ذهنی مراجعان می‌باشد، از این‌رو اهمیت بالایی در جلب رضایت مشتریان دارد. از سوی دیگر به دلیل پتانسیل درآمدزایی پارکینگ، توجه مدیران مرکز خرید به این واحد، فقط به درآمد حق پارک محدود نمی‌شود؛ ایجاد تعامل با واحد مارکتینگ و تبلیغات محیطی در فضای آن، سود قابل توجهی را به ارمغان خواهد آورد.

سیستم‌های نوین مدیریت پارکینگ؛ سرعت فرآیندهای ورود، خروج، پارک، صدور قبض و دریافت وجه را  بالا می‌برد و البته پیاده‌سازی و مدیریت اینگونه سیستم‌ها چالش‌های زیادی را خواهد داشت لذا استفاده از تجارب مدیران موفق در این حوزه، راه‌گشا خواهد بود.

استفاده از پیمانکاران معتبر و موفق در کنار آموزش پرسنل پارکینگ که نوع و محیط کار آنها جزئیات مختلفی را در بر دارد، می تواند خاطره خوبی را در ذهن مشتریان به یادگار گذارد.