واگذاری واحد های(لیزینگ و فروش واحد ها)

شناخت و انتخاب بهره‌برداران و فروشندگان حرفه‌ای، موفق و اخلاق‌مدار، نیازمند تجربه بالایی در بازار می -باشد.

در گام دوم نیز جذب برندهای معتبر به هدف چیدمان صنوف، اعتبار و ارتباطات حرفه‌ای خاصی را می‌طلبد.

همچنین مشتریان خاص هر برند و رفتار ایشان با توجه به موقعیت جغرافیایی مرکز خرید نیز از فاکتورهای مهم در چیدمان صنوف می‌باشد. حتی تجربه نشان داده است که در یک واحد خاص از مرکز تجاری برخی صنوف موفق و برخی صنوف ناموفق می‌باشند.

در نهایت همسو نمودن منافع و اهداف مجتمع، مالکان و بهره‌برداران  با تعریف و تلفیق ساختار مناسب به منظور مشارکت، فروش و اجاره واحدهای تجاری، به ویژه در مرحله معرفی مرکز خرید، از چالش‌های بسیار مهم پیش روی مدیران است که موفقیت بهره‌برداران و تأمین منافع ذی‌نفعان بدان وابسته است.

«گروه مدیریت بهره‌برداری مراکز خرید» با تلفیق تجربه، دانش و ارتباطات حرفه‌ای در زمینه واگذاری واحدهای تجاری و چیدمان صنوف، موفقیت را برای مراکز خرید به ارمغان خواهد آورد.