مدیریت بهره برداری شرکتی از مجتمع های بزرگ تجاری، اداری و اقامتی

مدیریت بهره برداری شرکتی؛ رمز استمرار و ثبات موفقیت های یک مجتمع چندمنظوره است. آنچه در شرایط معمول فرآیند بهره برداری از مجتمع تجاری عنوان می گردد، در حقیقت بر پایه ی تفکر مدیریت حل مشکلات بنا نهاده شده است ، در صورتی که فرآیند بهره برداری شرکتی در پی ایجاد روند جلوگیری از بروز مشکلات است و تفاوت این دو در برنامه ریزی و اجرای حقیقی عملیات در یک مجتمع نمودار می گردد، همچنین مهندسی بهره برداری حرفه ای از یک مجتمع چندمنظوره یک عملیات فرآیند محور است و قائم به فرد نمی باشد و نیازمند یک تیم متخصص است. 

 • استقرار گروه بهره برداری با استفاده از همکاران خبره و صاحب تجربه در مدیریت مجتمع
 • تدوین و پیاده سازی آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز در مجتمع
 • تدوین چارت سازمانی مجتمع و ارائه شرح وظایف اختصاصی برای هر واحد
 • تعریف ساعات و شیفت های کاری منظم با رویکرد افزایش بهره وری
 • ایجاد و اجرای روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان
 • تهیه و تنظیم چک لیست های تخصصی بهره برداری
 • ایجاد روندهای برنامه ریزی در اجرای فرآیندها و روشهای گزارش گیری
 • برقراری نظم دائمی در میان کاربران و متقاعد نمودن همگان به رعایت ضوابط و قوانین موجود
 • ایجاد مکانیزم صحیح مدیریت دریافت و هزینه کرد منابع مالی و اعتباری مجموعه
 • توجه به سازو کارهای مدرن و به روز به جهت کاهش هزینه های قابل تبدیل و صرفه جویی در منابع حاصل از شارژ
 • برنامه ریزی جهت پیشگیری از استهلاک و خرابی بخش های مختلف سازه از ابنیه تا تاسیسات  و تجهیزات مجتمع 
 • جلوگیری از بروز مشکلات با نظارت و سرکشی ادواری
 • توان کنترل آنی ، مدیریت بحران و رفع مشکلات پیش آمده احتمالی در کوتاه ترین زمان
 • نظارت کامل بر اجرای برنامه جامع خدمات در تمامی بخش ها و جلوگیری از اتلاف منابع
 • تعامل منطقی با کاربران و مراجعین بعنوان بخشی از هویت مجتمع
 • همسو نمودن اهداف عملیاتی واحدها با اهداف بلند مدت مجتمع
 • ایجاد هماهنگی عملکرد و عدم موازی کاری در میان تمامی واحدها
 • آموزش ادواری پرسنل در برخورد با کاربران و مراجعین در موقعیت های عادی و بحرانی
 • مشاوره در زمینه ی روابط عمومی و ایجاد بهترین ارتباط با نهادها، رسانه ها و ...
 • طراحی لباس فرم، ابزارها و تجهیزات لازم هر واحد
 •  معرفی پیمانکاران متخصص در کلیه بخش ها و همچنین تامین کنندگان حرفه ای نیروی انسانی
 • مشاوره در ایجاد خدمات جانبی مانند تاکسی های VIP، اورژانس، خدمات بیمه، خدمات ارسال کالا