آوا جنرال
  • دسته بندی : مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه
  • وب سایت : #

آوا جنرال

پروژه های مرتبط

مشاهده همه
مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه آوا سنتر
  • تاریخ اجرا : 1399/03/04
  • کارفرما : آوا-سنتر
آوا سنتر

مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه دماوند
  • تاریخ اجرا : 1399/03/11
  • کارفرما : دماوند
دماوند

مشاوره و راه اندازی و بهره برداری از زمان ساخت تا افتتاحیه رویال سعادت آباد
  • تاریخ اجرا : 1399/03/05
  • کارفرما : رویال سعادت آباد
رویال سعادت آباد